Ubuntu 安装 Komodo Edit-代码编辑器

Komodo Edit是开源的代码编辑器,它是Komodo IDE的简化版本,使用 Js, Python, C++开发,基于Mozilla平台。

Ubuntu 16.04/16.10安装Komodo Edit

方法一

添加PPA:

安装Komodo Edit:

运行Komodo Edit:

Ubuntu 安装 Komodo Edit-代码编辑器

方法二

下载tar包:Komodo Edit (Linux x86 / x86_64)

解压tar包:

运行安装脚本:

卸载:

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注