Kali Linux怎么设置键盘快捷键

我习惯了在Ubuntu上使用Ctrl+Alt+T打开终端的方式,但是,Kali Linux默认并没有设置这个键盘快捷键。

那么问题来了,怎么在Kali Linux上设置键盘快捷键呢?

例如,我要设置打开Terminal的快捷键Ctrl+Alt+T:

1)打开系统设置

Kali Linux 设置键盘快捷键

2)选择Keyboard

Kali Linux 设置键盘快捷键

3)添加快捷键

Kali Linux 设置键盘快捷键

4)添加的快捷键是没有启用的

Kali Linux 设置键盘快捷键

5)点击Disabled处,按下快捷键:

Kali Linux 设置键盘快捷键

6)测试(Ctrl+Alt+T)

Kali Linux 设置键盘快捷键

相关文章

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注